Trang chủ - Xã Cam Thành - Cam Lộ

Chào mừng đến với trang cổng thông tin điện tử xã Cam Thành 

Phát huy hiệu quả từ mô hình “Ngôi nhà xanh”

Sau gần một năm triển khai, mô hình...

Cam Thành chuyển mình cùng nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM)...

  Thống kê văn bản
   Dịch vụ công

Đến tháng 10 năm 2023
Huyện Cam Lộ đã giải quyết

 
99.8 %
hồ sơ đúng hạn
 

(Cập nhật lúc 07:00 ngày 14/10/2023)

   THỐNG KÊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
   THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
  LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ CAM THÀNH

  • Địa chỉ: Đường QWQP+VWV,xã Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị
  • Số điện thoại: 0533.828373
  • Email: ubndxacamthanh@quangtri.gov.vn
  • HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ