Chi tiết tin - Xã Cam Thành - Cam Lộ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2024)

Vai trò của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính

10:39, Thứ Năm, 12-10-2023

Nâng cao công tác cải cách hành chính ở xã Cam Thành

Cải cách hành chính là nội dung quan trọng của nền hành chính nhà nước, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Cán bộ, công chức là một mắt xích quan trọng, không thể thiếu của nền hành chính nhà nước, là chủ thể quan trọng trong quá trình cải cách hành chính. Đây là đội ngũ có nhiệm vụ tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại UBND xã Cam Thành đã đạt được kết quả khả quan ở một số mặt như: Số hoá hồ sơ đạt tỷ lệ 100%; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cung ứng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân; công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu quả,… Đạt được kết quả như trên không thể không kể đến vai trò của người đứng đầu cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Bên cạnh đó, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức toàn cơ quan, đặc biệt là đội ngũ công chức ở Bộ phận một cửa xã cũng vô cùng quan trọng, thể hiện ở việc chủ động, tích cực hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân với ý thức, trách nhiệm cao. Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cán bộ, công chức cần nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, nắm chắc quy trình giải quyết từng lĩnh vực cụ thể, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin; thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính phải đảm bảo công khai minh bạch, nâng cao trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công cần thiết.

Thứ hai, cần nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình; không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trong giao tiếp, ứng xử với Nhân dân phải luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không thờ ơ, lơ là trước những yêu cầu, bức xúc của Nhân dân; tích cực đấu tranh với những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với dân; đảm bảo giải quyết đúng quy trình, lịch hẹn theo quy định; luôn lắng nghe ý kiến góp ý của người dân về thái độ phục vụ để điều chỉnh kịp thời. Rèn luyện kỹ năng, đạo đức công vụ. Đồng thời cần đổi mới phương thức làm việc, rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến ở các cấp độ nhằm đáp ứng nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của Nhân dân.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về cải cách hành chính để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, lồng ghép tuyên truyền qua các đợt tập huấn chuyên ngành cho cán bộ, công chức hàng năm. Quá trình thực hiện cải cách hành chính luôn thể hiện thông tin hai chiều giữa Nhà nước và Nhân dân, giữa cán bộ, công chức và người dân giúp người dân hiểu, nắm rõ quy trình, thủ tục. Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

Cải cách hành chính nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, loại bỏ thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho dân. Cải cách hành chính thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào năng lực, trình độ, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhận thức đầy đủ về vai trò của cán bộ, công chức, việc cải cách hành chính trong thời gian tới sẽ có những bước tiến đáng kể, đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của Nhân dân.

Các tin khác

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 126

Tổng lượt truy cập: 280.913

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ CAM THÀNH

  • Địa chỉ: Đường QWQP+VWV,xã Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị
  • Số điện thoại: 0533.828373
  • Email: ubndxacamthanh@quangtri.gov.vn
  • HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ