Chi tiết tin - Xã Cam Thành - Cam Lộ

Chào mừng đến với trang cổng thông tin điện tử xã Cam Thành 

Quán triệt, triển khai một số Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng

19:56, Thứ Tư, 11-10-2023

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Cam Thành

Sáng nay 6/10/2023, Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến quán triệt, triển khai một số Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quy định của Ban Bí thư TW Đảng và nghiên cứu, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Các nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng được quán triệt tại hội nghị lần này có giá trị thực tiễn và tính thời sự rất cao như: Nghị quyết số 34 của Bộ Chính trị về “một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”; Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; Quy định số 85 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội"; Quy định số 99 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng”.

 Bên cạnh đó, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn về vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng ta.  Những nội dung cốt lõi trong tác phẩm là bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay.

 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 43

Tổng lượt truy cập: 262.202

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ CAM THÀNH

  • Địa chỉ: Đường QWQP+VWV,xã Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị
  • Số điện thoại: 0533.828373
  • Email: ubndxacamthanh@quangtri.gov.vn
  • HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ